posts

Často zapomínáme, že rozvíjet komunikační dovednosti vyžaduje v určitém momentu sejít z cesty za znalostmi, změnit směr a vyrazit na cestu o pořádný kus delší (a také mnohem rozmanitější). A pokud mineme „tu správnou odbočku“, snadno
Ve své praxi supervizora, lektora a konzultanta jsem zažil několik situací, kdy jsem týmu nebo i jednotlivci navrhl účastnit se tohoto kurzu, protože jsem byl přesvědčen, že otázky, které si kladou, potřebují zasadit do širšího kontextu.
31. 05. – 02. 06. 2023, RYBNÍK DLOUHÝ V ŽELEZNÝCH HORÁCH Václav Lebduška Ráno se probouzíte mezi samými supervizory/supervizorkami. Dopoledne řešíte supervizi. U oběda tlacháte o supervizi. Odpoledne nacvičujete supervizi. Večer u piva si povídáte –
To snad ne! Už i TUDYTAM píše o komunikaci Asi už nikdo z vás nechce číst další 158. článek o komunikaci… Přesto jsme přesvědčení, že je třeba o ní mluvit (a psát). Ale jinak! V loňském
Desátý (a poslední) díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Dámy a pánové, sešli jsme se zde, abychom si připomněli tragický osud Doroty Šándorové, který se pro nás díky článku Petra Třešňáka stal mementem. Paní Dorota nám
Devátý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Zdánlivě posledním dílkem v mozaice komplexního řešení prevence týrání a špatného zacházení zvlášť zranitelných osob je rodina těchto lidí, nejčastěji rodiče, ale i sourozenci nebo prarodiče. Na začátek
Osmý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… „Jsem tady, protože potřebuji hodiny.“ „Já nevím, co můžu očekávat, poslal mě sem vedoucí.“ „Proč mám být na kurzu, když chybím ve službě? Stejně mi nepomůžete a nic
síť podpůrců
Sedmý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V předchozích dílech seriálu Splátka dluhu Dorotě Š. jsme vás seznamovali s naším pohledem na limity českého systému sociální práce a také s návrhy na jeho změnu. Jak
Šestý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V TUDYTAM se primárně zabýváme poskytováním externí podpory (vzděláváním, poradenstvím, supervizí) organizacím a týmům. V souvislosti s otázkami a tématy, které vyvolalo zveřejnění tragického osudu Doroty Šándorové, se
Jak to začalo? Martin (32 let) vyrůstal v rodině, kde neměl příliš mnoho podnětů k rozvoji a ani dostatek rodičovské péče a podpory. Někteří z jeho sourozenců vyrůstali v dětském domově. Ve škole neprospíval, možná za
Pátý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Tragický případ Doroty Šandorové vedl k diskuzi o potřebě zlepšení systému sociální péče v České republice a zvýšení kvality péče poskytované lidem s různými druhy postižení. Vláda se
Čtvrtý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ……………………………………………………………………… Při seznámení se s pozadím smrti Doroty Š. vše nasvědčuje tomu, že nešlo o nepředvídatelné, zkratovité selhání jednoho pracovníka, ale celá tato tragická událost byla spíš důsledkem dlouhodobého
Třetí díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ...aneb pár poznámek ke kontextu, v němž pomáháme ……………………………………………………………………… Nastavení systému péče a podpory o lidi s různými typy handicapu je politická otázka. Jak náš systém sociálních služeb ve
Nastavování hranic ve vztahu s klientem Obvykle používáme termín „nastavení“, což evokuje, že se jedná o jednorázový úkon, který je neměnný. Někteří pracovníci mají hranice nastavené a nečiní jim to obtíže. Při detailnějším pohledu vidíme, že
Druhý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ……………………………………………………………………… Nezávislý život v pobytové službě? Nesmysl V České republice chybí obecné základní porozumění tomu, co znamená umožnit lidem s postižením, aby žili normální život. A to navzdory tomu,
První díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V reakci na příběh Doroty Š. je často jako jedno z opatření zmiňováno nutné posílení kontroly. V tomto textu popisujeme, za jakých okolností a jaký druh kontroly může
dluh Dorote S
Stejně jako mnozí další jsme v TUDYTAM hluboce zasaženi zjištěními, která publikoval týdeník Respekt v souvislosti se zabitím Doroty Šándorové, a s dalšími případy, včetně popisu systémových selhání a zanedbání. Reakce řady organizací i jednotlivců, včetně
Čtvrtý díl série článků o kritériích kvality řízení organizace Kvalita! Kvalitu chceme, máme ji rádi, zaklínáme se jí. Kvalitní služby, kvalitní práce, profesionální přístup, efektivní organizace, samá krása a pozitivní emoce. Jaké pocity máte spojené se
Třetí díl série článků o kritériích kvality řízení organizace Šikovná paní vedoucí Byla jednou jedna moc šikovná paní vedoucí, Zdenička se jmenovala. Uměla s každým tak pěkně promluvit. Lidsky, s citem, když vedla porady všichni jí
Co se vám vybaví pod pojmem supervize? Jakou máte se supervizí zkušenost? Využíváte supervizi pravidelně? Jak má vypadat kvalitní supervize? Jak poznám kvalitního supervizora? Pokud si někdy kladete některou z těchto otázek, tak čtěte dál. Supervize
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY