Případové konference – základní pravidla a rámec

Jste nově pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí? Kromě všech dalších věcí, které musíte zvládnout, se k vám teď ještě blíží povinnost svolat a moderovat případovou konferenci? Nejste si jisti, zdali ji vůbec uspořádat? Nechcete na nic zapomenout? Jste nervózní? Ještě jste žádné podobné setkání nefacilitovali nebo ne na půdě OSPOD?
Pojďte se připravit v našem doprovodu.


Kurz je akreditován MPSV č. A2020/1028-SP/VP.
Požadavek: 100% účast.
Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A RÁMEC

ANOTACE KURZU:

Na odděleních sociálně-právní ochrany, ale i v prostředí NNO nebo škol a školských zařízení, není téma případových konferencí nové. Často je to ale nový nárok na konkrétního sociálního pracovníka OSPOD, jehož úkolem obvykle organizace případových konferencí je. Uspořádat případovou konferenci v pravý moment, vědět, co má být jejím cílem, pozvat na ni vhodné aktéry a mít z ní žádoucí výstupy to všechno se od něj očekává. Proto ale potřebuje rozumět základnímu rámci a principům případových konferencí a mít řadu osobních dovedností.

Kurz je určený především sociálním pracovníkům oddělení sociálně-právní ochrany dětí, k jejichž povinnostem nově patří vést případové konference. Cílem kurzu je uvést účastníky do tématu případových konferencí, seznámit je s jejich kontextem a pravidly a také s vhodností a možnostmi využití tohoto efektivního nástroje sociální práce. Kurz je zaměřen na praktický nácvik a zvědomování a je doplněn základní teorií.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pro pracovníky OSPOD.
Pro ty, kteří vedou nebo budou vést případové konference.
Pro ty, kteří chtějí vědět, kdy a jak lze případové konference využít a co od nich mohou, a naopak nemají, očekávat.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Seznámíte se s nástrojem případových konferencí a porozumíte jejich kontextu.
  • Budete vědět, kde je v legislativě zakotven pojem případové konference a co z toho pro vás vyplývá.
  • Dokážete vyhodnotit, kdy je uspořádání případové konference vhodné a kdy spíše ne.
  • Budete mít jasno v tom, jaké dovednosti lze při vedení případových konferencí využít – a je tedy dobré je rozvíjet, abyste při jejich vedení obstáli se ctí.
  • Budete lépe připraveni případovou konferenci naplánovat, zahájit a dále krokovat.

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

NABÍZÍME KONKRÉTNÍ TERMÍN PRO ODDĚLENÍ: 20. 05. 2021

Máte o termín zájem? Rádi kurz realizujeme přímo u vás v oddělení, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit formulář s poptávkou kurzu na míru nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


LEKTOŘI O KURZU:

HELENA KOŽÍŠKOVÁ

Většina z nás, kteří pracujeme s dětmi, jsme už někdy slyšeli pojem „případová konference. Moje zážitky spojené s nimi jsou tak 50 na 50. Někdy hodně dobré, někdy hodně frustrující. Přála bych si, aby případová konference dostala obsah, abychom se o ní začali společně bavit – hlavně o tom, k čemu má být a jak to udělat, aby mohla naplňovat svůj účel. A co k tomu sociální pracovníci z OSPODů potřebují, aby ji mohli zvládat s noblesou.

 

KATEŘINA ROMANČÁKOVÁ

S případovými konferencemi jsem se setkala již před novelou zákona o SPOD. Tehdy jako pracovnice OSPOD jsem v nich cítila potenciál při řešení mnohých složitých situací ohrožených dětí. Pokud se je rozhodneme využívat jako nástroj pro hledání řešení, sběr či výměnu informací, mohou pro nás být přínosné. Pokud k nim budeme přistupovat jako k „nutnému zlu“, které nám ukládá zákon, nebude zřejmě výstup z nich tak efektivní. Pojďme se společně podívat na to, jak můžeme z případových konferencí vytěžit co nejvíce a cítit se přitom co nejlépe.

 

SVĚTLUŠE KOTRČOVÁ

Pojem „případová konference“ slýchám ve své praxi vedoucí OSPOD velice často. Mnohdy si kladu otázku, čím to je, že některé případové konference jsou tak smysluplným nástrojem práce s rodinou a dětmi, a jindy naopak jen ztrátou času pro většinu zúčastněných. Je to jen náhoda? Nebo ten, kdo ji vede, ví a umí něco, co mu v tom pomáhá?

 

DAGMAR DVOŘÁČKOVÁ

Případová konference umožňuje širší pohled na situaci ohroženého dítěte, sjednocuje postupy, hledá optimální řešení, aktivizuje rodinu. Proto je tak důležité tomuto nástroji sociální práce dobře porozumět a vnímat přípravu případové konference, její vedení a čas tomu věnovaný jako důležitý krok pro smysluplnost její realizace.

 

Jenda PalečekHONZA PALEČEK

Aktéři v sociálně-právní ochraně dětí nesou obrovskou zodpovědnost. Jejich rozhodnutí (anebo také váhání) zásadním způsobem ovlivňuje životy rodin. Názory na to, kdy by bylo vhodné dítě odebrat z rodiny, nebo třeba jak dlouho by bylo dobré spolupracovat s rodinou dítěte na zlepšení podmínek, se někdy velmi různí. Případové konference posilují společnou zodpovědnost zúčastněných a současně konsenzuálnost navrhovaných řešení. Myslím si, že by měly být standardním nástrojem sociálně-právní ochrany.

 

DITA VOJÍŘOVÁ

Moje zkušenosti převážně z poskytování sociálních služeb mi dovolují podívat se na případové konference z trochu jiného úhlu pohledu. Někdy i více z pohledu zapojené/ přizvané strany než organizátora, a tím, myslím, mohu přispět ke společnému výsledku. Zároveň působím v pozici case manažerky pro dospělé lidi se zdravotním znevýhodněním a mým úkolem je případové konference realizovat, byť tento nástroj není legislativně zakotven, a nevnímám ho tedy jako povinnost, ale jako efektivní způsob.

 

TOMÁŠ MASOPUST

Případové konference jsou úžasný nástroj pro zmapování situace a stanovení možných alternativ v procesu práce s rodinou a dětmi. Jako takový je potřeba ho dobře znát, nepodcenit a umět ho profesionálně využít.

 

 


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM