• 3. 12. 2018 •

Akční cena 1 559,- Kč. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Tápete v tom, co má být obsahem pracovních nebo metodických materiálů vaší organizace? Nejste si jisti, jestli máte „všechno“? Nebo máte „všechno“, ale pracovníci, kteří mají písemná pravidla používat, je nepoužívají, nebo o nich dokonce ani nevědí? Přijďte zjistit, v čem je zakopaný pes!


Kurz je akreditován MPSV č. A2017/0015-SP/PC/VP.


ANOTACE KURZU:

Kurz je věnován třem základním tématům spojeným s vytvářením a využitím metodik a vnitřních pravidel v organizaci: Prvním z nich je vzájemné provázání vnitřních pravidel a metodik v ucelený systém, druhým základní formální a obsahové náležitosti a požadavky na směrnice a metodiky a posledním tématem jsou postupy jejich tvorby a implementace do praxe. Důraz je kladen na efektivitu práce se směrnicemi a metodikami, jejich využitelnost pro pracovníky a návaznost na koncept a cíle poskytované sociální služby.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen těm, kteří jsou v organizacích odpovědní za metodickou práci a kteří potřebují zjistit, co má být obsahem metodik, jak mají vypadat, jak z nich udělat smysluplný celek, nebo jak zajistit, aby je zaměstnanci znali a postupovali podle nich.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Budete rozumět důvodům zpracování metodik a pracovních postupů.
  • Budete vědět, které z nich jsou vyžadovány Standardy kvality sociálních služeb.
  • Budete znát základní požadavky na jejich formální a obsahové zpracování.
  • Budete znát postup tvorby metodiky a postup zavádění do praxe.

KDY:

3. 12. 2018 (8 hodin)

KDE:

Vzdělávací centrum, budova ASTRID, Dělnická 1324/9, Praha 7 – Holešovice, 170 00

ZA KOLIK:

1 800,- Kč /účastníka
(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 26. 11. 2018.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
LADA FURMANÍKOVÁ

I když je to už pěknou řádku let, velmi dobře si pamatuji, jak jsem se s metodikami trápila. A kolik hodin jsem nad nimi strávila. Nebyla jsem si jistá, co v nich má být, ani jak má dobrá metodika vypadat. Velmi dobře si vybavuji i moment, kdy se metodiky začaly hromadit a já se v nich ztrácela. A také moment, kdy jsem zjistila, že zaměstnanci stejně pracují podle zvyklostí. S metodikami stále trávím velkou spoustu času, ale už vím, jak na ně, a ráda se o to s druhými podělím!

DITA VOJÍŘOVÁ

Bylo pro mne důležité vnitřně přijmout fakt, že součástí poskytování sociální služby je i umění ji písemně popsat a předat. Brzy na to přišly otázky typu “Jak moc?” a hlavně “Proč jsem na to sama a ostatní to nezajímá?.” V této oblasti je pro mě důležitý proces, a nejen samotné rozhodnutí.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.