Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme vzdělávací organizace TUDYTAM, z.s. se sídlem Charkovská 385/15, Praha 10 – Vršovice, 101 00, IČ: 05614449, spolek vedený u Městského soudu v Praze pod spisovnou značkou L 67310 (dále jen „TUDYTAM“). Provozujeme webovou stránku tudytam-vzdelavani.cz. Pokud se budete chtít na nás obrátit s dotazem, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete nás kontaktovat na info@tudytam-vzdelavani.cz.

Při návštěvě naší webové stránky a při elektronické komunikaci plně respektujeme vaše právo na soukromí. Děláme maximum, abychom všechny veškeré vaše osobní údaje, které nám dáváte k dispozici, zabezpečili pomocí moderních technologií a používáme všechna nutná opatření v souladu s nařízením GDPR, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Prohlašujeme, že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
  • poskytování služeb, plnění smlouvy, tj. vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. informace o konání/zrušení kurzu, zaslání elektronické verze faktury aj.).
  • vedení účetnictví, tj. vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • marketing – zasílání novinek TUDYTAM – vaše osobní údaje (e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení jen na základě vašeho souhlasu, po dobu, než se sami odhlásíte. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • fotografická dokumentace, reference, školení a workshopy, tj. pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zpracování osobních údajů třetími stranami

Pro zajištění konkrétních operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů , kteří se specializují na potřebné operace a umí data ochránit lépe než my. Jsou to následující poskytovatelé:

  • Google – kromě Analytics a Adwords využíváme aplikace pro komunikaci a práci s dokumenty
  • Mailchimp – aplikace pro rozesílání novinek TUDYTAM
  • Ekonom online – fakturace
Vaše práva v souvislosti s GDPR

Máte právo na informace, které vaše konkrétní osobní údaje uchováváme a jak s nimi nakládáme, tj. jak je zpracováváme a proč, k jejichž doložení nás můžete kdykoliv vyzvat. Vaše osobní údaje můžete kdykoliv doplnit, upravit nebo omezit. Máte právo na vymazání všech vašich osobních údajů, při jehož zpracování využíváme zákonem stanovené lhůty. V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností, například evidence daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem. Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem.

Ujišťujeme vás, že my v TUDYTAM a také všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti o osobních údajích a jejich zabezpečení, která trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány jiné třetí straně.


Děkujeme za váš čas strávený čtením zásad zpracování a ochrany osobních údajů.

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dělnická 1324/9, Praha 7 - Holešovice, 170 00

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
NOVINKY TUDYTAM