Strojvůdce, výpravčí, průvodčí či pasažér vol. 4
• 23. 05. 2019 • 

Supervizní akce a reakce v mikropohledu

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Konflikty v týmové supervizi

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA:

Workshop je určen praktikujícím supervizorům všech líhní a škol a studentům supervize.

JAK TO BUDE PROBÍHAT:

Základem workshopu bude opět hravé sdílení, zkoušení, sledování a reflektování.

Formát workshopu prakticky stopuje naše supervizní intervence. Workshop je veden jako strukturovaná reflexe konkrétních supervizních situací ochucených zvoleným tématem , tedy tentokrát okořeněné konflikty.

Cílem je objevovat možnosti, které se rodí přímo z lůna supervizní události a ukazují kudy vede cesta supervizní práce a kde se mohou vyskytnout její rozcestí bez jasného vědomí, kudy se právě vydat. Věříme, že sledování pestrosti variant intervencí, může být velmi inspirující jak pro vlastní supervizní praxi, tak i pro rozvoj supervizního pole. Těšíme se, že právě situace s konflikty v týmu nám spolu s vámi k tomu rozhodně přispějí!


KDY:

23. 05. 2019

KDE:

Praha – Křesťanské společenství Praha Jih, Budějovická 9, Praha 4 – Michle.

ZA KOLIK:

1 250,- Kč/ účastníka
Cena zahrnuje přípravu workshopu, facilitaci, pronájem prostor a drobné občerstvení.


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 14. 03. 2019.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Přednost mají dříve přihlášení účastníci.
Faktura bude zaslána e-mailem registrovaným účastníkům cca 2 týdny před workshopem.

Chcete se na supervizní skupinu přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Potřebujete více informací? Nebo máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace atd.?
Obracejte se, prosím, na:

POZVÁNKA KE STAŽENÍ
LEKTOŘI SUPERVIZNÍ SKUPINY:
HONZA KOSTEČKA

Vnímá profesionální pomáhání jako krásné povolání měnící svět. Jako příjemce supervize měl pocit, že zažívá magický pomáhající rituál a to ho přimělo ji začít studovat. Po letech studií a 10 letech poskytování supervizí týmům a jednotlivcům vnímá supervizi jako moment důležitého lidského setkání na profesní bázi. S radostí sleduje, jak se supervizní pole v ČR kultivuje.

Superviduje zejména manažerské a multidisciplinární týmy. Kromě toho poskytuje konzultace pomáhajícím organizacím v oblastech strategického řízení a managementu, občas školí manažerská témata.

DANIEL KAUCKÝ

Vidí pomáhající profesi jako transformující dobrodružnou pouť a vlastní supervize je vždy prožitkem zastavení se pro ukotvení v sobě. Přes 10 let supervizního setkávání s týmy i jednotlivci je pro něj supervize mimořádná, vzájemně vnitřně formující událost, proces objevování nových možností a snaha oživit tep profesního bytí.

Superviduje desítky týmů poskytující sociální a terapeutické služby klientům. Školí témata týkající se obtížných komunikačních situací.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI