Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb 
• 13. – 14. 12. 2018 •
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Když se něco stane s klientem, budete mít potíže vy, s tím nic nenaděláte. Služba je totiž automaticky v podezření, že zanedbala náležitý dohled. Trochu nepříjemné, že? Náš kurz, kde s vámi o těchto věcech budou mluvit právník se sociálním pracovníkem, je naopak velmi příjemný. Budeme s vámi hledat takové způsoby práce s rizikem, které zajistí klientům jak bezpečí, tak běžný život bez drtivého sevření všeobjímající „ochrany před riziky“. A vám pomůže nedostat se za mříže.


Kurz je akreditován MPSV č. A2017/0054-SP/PC/VP.


ANOTACE KURZU:

Kurz je věnován řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právnímu poradenství, analytické, metodické a koncepční činnosti v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz je zaměřen prakticky a v jeho závěru se účastníci budou orientovat v procesu práce s rizikem.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pro všechny pracovníky, kteří pracují v sociálních službách, při jejichž poskytování hrozí škoda na majetku či zdraví.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Přehled v oblastech souvisejících s odpovědností za škodu z hlediska aktuální legislativy.
  • Orientace v procesu práce s rizikem, včetně uvědomění si své role.
  • Dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv, zanedbání dohledu apod.
  • Schopnost hledat a předkládat důkazy, především písemné.
  • Schopnost hledat různé způsoby práce s klientem v rizikových situacích, včetně odůvodnění jejich volby.
  • Reflektovat metodické postupy poskytované sociální služby s ohledem na práci s rizikem.

KDY:

13. – 14. 12. 2018 (16 hodin)

KDE:

Vzdělávací centrum, budova ASTRID, Dělnická 1324/9, Praha 7 – Holešovice, 170 00

ZA KOLIK:

3 600,- Kč /účastníka

(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 06. 12. 2018.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
MAROŠ MATIAŠKO

Kurz je koncipován jako vyvážené propojení nutné teorie a praxe. Spojení práva a sociální práce je perfektní. Důraz klademe na zprostředkování právních pojmů na příkladech a vysvětlujeme i hravou formou, jak právo v případě nepříjemností v sociální službě funguje a jaké možnosti mají zaměstnanci i samotný poskytovatel, aby nezanedbali svoji odpovědnost.

DITA VOJÍŘOVÁ

Na tomto kurzu mě baví jedinečná spolupráce právníka a sociálního pracovníka. Domnívám se, že detailní znalost tohoto tématu je důležitým předpokladem pro hledání křehké rovnováhy mezi samostatností klientů a nezbytnou mírou podpory, včetně práva na riziko a práva na ochranu.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka: Z důvodu nezbytné spolupráce právníka a sociálního pracovníka je tento kurz vždy veden dvěma lektory bez ohledu na přihlášený počet účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.