• 16. 10. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Máte za sebou nějaký zážitek s klientem na veřejnosti, při kterém jste se pěkně zapotili? Nebo se vám dokonce takové situace stávají opakovaně? Pojďte se nad nimi zastavit, promyslet a v bezpečném prostředí si vyzkoušet, co by se dalo dělat (jinak)! Protože: těžko na cvičišti, lehko na bojišti…


Kurz je akreditován MPSV č. A2017/0026-SP/PC/VP.


DOPROVÁZENÍ KLIENTA NA VEŘEJNOSTI:
JAK SE CHOVAT A JAK REAGOVAT?

ANOTACE KURZU:

Zkušenost ukazuje, že pracovníci se ve své praxi ocitají v situacích, v nichž hraje podstatnou roli veřejnost: lidé ve veřejných dopravních prostředcích nebo v čekárně u lékaře komentují chování klientů, v obchodech klienta či pracovníka litují, nebo jsou zaskočeni způsobem, jakým je klient kontaktuje. Kurz je proto zaměřen na hledání řešení (především obtížných) situací a nácvik dovedností pracovníků, kteří se s klienty (lidmi s postižením) dostávají do kontaktu s veřejností mimo prostory poskytovatele. Pracovníci se učí reflektovat faktory (na straně pracovníka, služby, klienta, veřejnosti, ale i samotné situace), které přispívají ke zdárnému průběhu situací, nebo je naopak komplikují. Na příkladech z praxe a při hledání vhodných reakcí a postupů (preventivních i intervenčních) si pak osvojují dovednosti, které jsou k řešení situací potřebné.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen těm, kteří tráví s klienty čas (i) na veřejnosti a buď už zažili nějakou peprnou situaci nebo tuší, že se jim to může stát a chtějí se na to aspoň trochu připravit.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Budete rozumět vlivům, faktorům, které hrají roli při řešení obtížných situací, v nichž se s klientem na veřejnosti ocitá.
  • Získáte přehled o možnostech preventivních opatření i způsobů reakcí a zásahů v konkrétních obtížných situacích.
  • Vyzkoušíte si různé postupy řešení.

KDY:

16. 10. 2019 (8 hodin)

KDE:

PRAHA (místo bude upřesněno)

ZA KOLIK:

1 800,- Kč /účastníka
(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 09. 10. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
LADA FURMANÍKOVÁ

Skoro každý pracovník v sociálních službách, se kterým jsem se kdy setkala, má nějaký zážitek s klientem, který se odehrál na veřejnosti. Takové zážitky pak vyprávíme, abychom jimi druhé vyděsili, nebo se jim (s úlevou) zasmáli. Na tomhle kurzu mám ale ráda, že po tom všem přijde ještě konstruktivní řešení!

DITA VOJÍŘOVÁ

V průběhu tohoto kurzu se mi vždy postupně vybavují moje zážitky s klienty na veřejnosti a také to, že jsem se někdy až díky nim posunula v chápání toho, jaká je moje role při doprovázení klienta. Je mi líto, když slyším, že se pracovníci po náročných zážitcích raději pobytu s klienty na veřejnosti vyhýbají. Ráda hledám a zkouším možnosti, jak to zvládnout!

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.